HISTORIE, VISION OG MISSION

VISION

At skabe ”Vores Center ” – som et aktivt og dynamisk samlingssted for alle borgere i Auning og omegn, hvor AIK stiller fleksible rammer til rådighed for brugernes ønsker og krav til sunde, fælles fritidsaktiviteter.

MISSION

  • At være et lokalt funderet aktivitetscenter, der drifter og udvikler rammerne for sunde fritidsaktiviteter til foreninger, institutioner, organisationer, virksomheder og borgere.
  • At understøtte et stadig øget udbud af aktiviteter i lokalområdet for at sikre en dynamisk udvikling som kan gøre vores lokalområde til et attraktivt og rekreativt sted at leve
  • Skabe rammerne for idræt, kultur, events og samvær på tværs af alder, køn og sociale forhold i vores lokale nærområde
  • At agerer sparringspartner for alle som måtte have nye idéer som falder ind under rammerne for Vores Center.
  • At skabe økonomiske midler fra vores drift som reinvesteres og sendes tilbage til vores brugere og samarbejdspartnere via udvikling, forbedringer og arrangementer

KOMPETENCER OG RESSOURCER

Sikre effektiv drift af et nutidigt idræts- & kulturcenter med højt services niveau

Til stadighed, aktivt udvikle et nutidigt idræts- & kulturcenter

Være på forkant med morgendagens efterspørgsel inden for vores felt

Aktivt drive et involverende samarbejde med vores netværk

Evne at agere sparringspartner for alle borgere som måtte have ønsker og idéer inden for rammerne af Vores Center’ virke.

KERNEVÆRDIER

  • Brugerservices i centrum – alt hvad vi gør, gøres fordi det i sidste ende giver værdi for vores brugere
  • Ansvarlighed & ordentlighed – vi tager ansvar for vores handlinger. Vi optræder og kommunikerer ansvarligt og med ordentlighed i alle sammenhænge
  • Integritet & mangfoldighed – der er plads til forskelligheder og gensidig respekt. Der skal være plads til alle på tværs af interesser, aldre, kulturer og overbevisninger. Alle der selv udviser respekt, ansvarlighed og mangfoldighed er velkomne.
  • Forandringsvillighed – vi er opmærksomme på nye interesser, nye behov og nye præferencer. Vi udviser en proaktiv tilgang og forandringsvillighed til disse forandringer.
  • Lokal involvering & engagement – vi er på alle måder en lokal institution ejet af lokale interesser. Vi involverer os i videst mulige udstrækning i andre lokale interesser som en stor og aktiv del af vores by og lokalsamfund.

Vi er stedet man kan komme med sine idéer og initiativer. Vi forsøger, indenfor vores rammer, at hjælpe enkeltpersoner og foreninger i gang med de aktiviteter som netop de finder relevante