HISTORIE, VISION OG MISSION

VISION

Vi vil skabe ”Vores Center ” – som et aktivt og dynamisk samlingssted for alle borgere i Auning og omegn, hvor AIK stiller fleksible rammer til rådighed for brugernes ønsker og krav til sunde, fælles fritidsaktiviteter.

MISSION

Vi vil skabe et aktivitetscenter, der drifter og udvikler rammerne for sunde fritidsaktiviteter til foreninger, institutioner, organisationer, virksomheder og borgere i Auning og omegn.

Vi vil understøtte et stadig øget udbud af aktiviteter i lokalområdet for at sikre en dynamisk udvikling som kan gøre vores lokalområde til et attraktivt og rekreativt sted at leve

Vi vil skabe rammerne for idræt, kultur, events og samvær på tværs af alder, køn og sociale forhold i vores lokale nærområde

Vi vil agere fødselshjælper for alle som måtte have nye idéer som falder ind under rammerne for ”Vores Center”.

VORES KOMPETENCER

Vi sikrer effektiv drift af et moderne idræts- & kulturcenter med høj services niveau.

Vi driver aktivt en visionær udvikling af et moderne idræts- & kulturcenter.

Vi er konstant på forkant med morgendagens efterspørgsel inden for vores felt.

Vi driver aktivt et involverende samarbejde med vores netværk.

Vi evner at agere fødselshjælper for alle borgere som måtte have ønsker og idéer inden for rammerne af Vores Centers virke.

KÆRNEVÆRDIER

Brugerservices i centrumalt hvad vi gør, gøres fordi det i sidste ende giver værdi for vores bruger.

Ansvarlighed & ordentlighedvi tager ansvar for vores handlinger og optræder ansvarligt i alle sammenhænge.

Integritet & mangfoldighedder er plads til forskelligheder og gensidig respekt. Der skal være plads til alle på tværs af interesser, aldre, kulturer og overbevisninger. Alle der selv udviser respekt, ansvarlighed og mangfoldighed er velkomne.

Forandringsvillighedvi er opmærksomme på nye interesser, nye behov og nye præferencer. Vi udviser en proaktiv tilgang til disse forandringer og søger at tilpasse os dette.

Lokal involvering & engagementvi er på alle måder en lokal institution ejet af lokale interesser. Vi involverer os i videst mulige udstrækning i andre lokale interesser som en stor og aktiv del af vores by og lokalsamfund.

Fødselshjælper, idémager og igangsættervi er stedet man kan komme med sine idéer og initiativer. Vi forsøger efter bedste evne at hjælpe enkeltpersoner og foreninger i gang med de aktiviteter som netop de finder relevante for mennesker i vores lokalområde.