ORDENSREGLEMENT

FØLG DISSE REGLER UNDER DERES BESØG

 • Egne mad- og drikkevarer må ikke nydes i svømmehallen.
 • Alt benyttelse af badet sker på den besøgendes eget ansvar.
 • Efter toilet og saunabesøg skal man vaskes på ny.
 • Provokerende, berusede og uterlig optræden kan medføre øjeblikkelig bortvisning.
 • Alle badende skal være iført rent og normalt badetøj.
 • Hovedspring er kun tilladt fra den dybe ende. Kun fra enden, ikke siderne.

 • Alle badende skal inden de går i bassinerne, vaskes grundigt uden badetøj, håret skal være vasket/skyllet.
 • Flasker og glas må ikke medbringes i svømmehallen.
 • Blebørn skal bære badeble (sælges i cafèen) ligesom voksne handicappede skal bære ble-badebukser.
 • Børn op til 8 år må følges med forældre i modsatte køns omklædnings- og baderum. I særlige tilfælde, kontakt venligst personalet.

 • Der må ikke bæres løsthængende smykker og ure i svømmehallen.
 • Affald skal lægges i de ophængte skraldespande.
 • Det er ikke tilladt at løbe i svømmehallen.
 • Hensynsløs behandling af vores inventar, beplantning mm kan medføre et erstatningskrav.
 • Der skal benyttes overtrækssko til udendørs fodtøj i svømmehallen.
 • Boldspil er ikke tilladt i soppebassin og varmtvandsbassinet.
 • Det er ikke tilladt at tage billeder og filme i svømmehallen og baderum uden forudgående aftale herom.
 • Rutsjebanens særskilte regler skal overholdes.
 • Direkte forurening af vandet ved urinering, spytning, næsepudsning må ikke finde sted.
 • Der kan pålægges et erstatningskrav ved evt. udledning af E. coli (afføring) i bassinerne.

BEMÆRK

Personalets og livreddernes anvisninger skal straks efterkommes, i modsat fald kan gæsten bortvises.

Vigtig bemærkning – vores vandkvalitet afhænger rigtig meget af gæsternes personlige hygiejne.

Så vil du være med til at nedsætte vores klorforbrug, så vask dig grundigt og uden badetøj, inden du går ind i svømmehallen.

Man siger faktisk at hvis 1 gæst ikke vasker sig, tilfører bassinet ligeså mange bakterier som 200 gæster der vasker sig.

FØLGENDE PERSONER MÅ IKKE BENYTTE SVØMMEHALLEN

 • Personer med smitsomme sygdomme såsom diarré, børnesygdomme med udslæt, og personer med betændte åbne sår.
 • Gæster med fodvorter må kun benytte bassinerne, hvis de er under behandling, er brændt eller frosset væk.

SIKKERHED I SVØMMEHALLEN

Vi er klar til at tage imod alle, både skoler, institutioner, handicappede, ældre, børnehaver og familien Danmark. Vores sikkerhed i svømmehallen er helt i top.
Vi har alt i redningsudstyr, som hjertestarter, båre, ilt, forskellige nødhjælpskasser.

Vi følger forskrifterne fra Rådet for større badesikkerhed. Alle vores livreddere har gennemgået bassinlivredderprøven og den dertil hørende førstehjælpsuddannelse, så de vil være i stand til at give en hurtig, velkvalificeret redningsindsats i tilfælde af ulykker.

Badegæstens egen indsats i tilfælde af ulykker er absolut ikke uden betydning, så vi kan kun appellere til, at man altid læser svømmehallens ordens- og sikkerhedsregler inden man går i bassinerne. Rigtig mange af de ulykker, der sker rundt i svømmehallerne, sker netop fordi badereglerne ikke overholdes.

HAR DU SPØRGSMÅL?

ADMINISTRATION@AUNINGIK.DK
86 48 43 00